top of page

Behov for en bæredygtig fliseløsning?

Vi ved at mange bygherrer stiller krav om bæredygtighed i valg af materialer og dette krav kan vi opfylde med bl.a. fliser fra Imola Ceramica, der med deres virke i EU Life Program sætter stor fokus på genbrug og bæredygtighed. Herudover er Imola Ceramica involveret i forskellige miljøvenlige programmer og initiativer så som EU's ECOLABEL, ISO 14001 standarden, EMAS samt LEED.

 

Herudover så arbejder Imola Ceramica intenst med deres eget miljøinitiativ; Biogres. Nedenfor er en kort beskrivelse af hvad dette miljøinitiativ indebærer:

 

  • 100% genbrug af det rå affald, hvilket reducerer brugen af nye primære materialer og beskyttelse af naturressourcerne.

  • 100% genbrug af det vand der anvendes til processerne og som følge en reduktion af det samlede vandkrav ved produktion, og dermed spares der på vandressourcerne i produktionsområdet.

  • 100% genanvendelse af affaldsprodukter.

  • Genbrug af det ikke-keramiske affald til genbrugsprocesser samt anvendelse til andre produktionsprocesser.

  • 100% genbrug af kemikaliske rensningsrester.

  • 20% reduktion af energiforbruget gennem installation af systemløsninger med høj energimæssig ydeevne.

  • 95% (som minimum) af den påkrævede energi er genereret gennem egenproduktion ved brug af et kraftvarme-system.

  • 15% reduktion af CO2-udledningen.

 

Du kan læse mere om Imola Ceramica's Biogres program ved at klikke her.

 

Imola Ceramica - Kvalitet - Biogres - Miljø
bottom of page