Billede 3 af 35

Der er løbende blevet repareret et mindre areal med "nyere" betonfliser.