top of page

Trend: Big Slabs – fliser i storformat

10 juli 2018 

De senere år har der i flisebranchen været en klar tendens mod, at formaterne bliver større og større. Vores italienske fabrik Imola har i sær i de senere år til stadighed valgt at koncentrere deres produktion mod fliser i formater som 60x60 cm, 60x120 cm og 120x120 cm, der i dag er de mest gennemgående formater i størstedelen af serierne.

 

Vi har tidligere præsenteret to af Imola’s 2018 nyheder, Tube og Azuma på vores side. Begge serier indeholder såkaldte big slabs (udtryk for fliser i storformater) i formatet 120x260 cm og 120x120 cm. Af andre serier, der også indeholder big slabs, kan nævnes Koala, som indeholder formatet 120x240 cm. 

Formaterne 120x260 cm og 120x240 cm er kun 6,5 mm tykke, hvorimod formatet 120x120 cm fås både i 6,5 mm og 10 mm tykkelse. Med en tykkelse på kun 6,5 mm holder fliserne en fornuftig vægt på ca. 50 kg. pr. stk., der gør dem håndterbare. 

Der er flere grunde til, at tendenserne i flisebranchen går mod større og større formater. Her nævnes blot nogle få fordele, der gælder jo større flisen er:

  • Flisens udseende og struktur kommer i højere grad til udtryk

  • Flisen giver mere magt til gulvet og/eller væggen, hvilket giver følelsen af større rummelighed i rummet

  • Rummet opnår et mere moderne præ

  • Store fliser får mindre rum til at føles større

 

Med de store fliser kan der typisk arbejdes med en fugetykkelse helt ned til 2 mm. Det giver en minimal fuge, der føles usynlig, og giver en øget strømlinethed for både flisen og rummet. De smalle fuger betyder yderligere, at der kan forventes minimal vedligehold og rengøring.

For yderligere info omkring big slabs, besøg os da venligst på www.colourceramica.dk eller kontakt os på tlf.: 75 81 40 34 eller mail: info@colourceramica.dk.

Camden decorflise, Imola, Tube

Tube Camden decorflise er et eksempel på en big slab flise (120x260 cm).

Klik på billedet for stor visning.

bottom of page